ข้อมูลองค์กร

ชื่อ ที่อยู่ เพื่อออกใบกำกับ

บริษัท สปีด คอมพิวเตอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
604/3 อาคารศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า ชั้น 2 ห้อง216-218,282 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105538100765