สวัสดิการพนักงาน 2021

เสื้อบริษัท/ชุดพนักงาน
        ทางบริษัทฯ จะมีสวัสดิการในการมอบเสื้อบริษัท/ชุดพนักงาน ตามโอกาสต่างๆ ให้แก่พนักงานตลอดทั้งปี

เงื่อนไข
    - บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการมอบให้กับพนักงานที่ผ่านการทดลองงานแล้วเท่านั้น
ซื้อสินค้าในราคาทุน

        บริษัทฯ ขอมอบสิทธิพิเศษให้พนักงานสปีดทุกตำแหน่ง สามารถซื้อสินค้า IT ในเครื่อขอบริษัท สปีด ได้ในราคาทุน 
        เพื่อให้พนักงานได้ก้าวทันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคปัจจุบัน

เงื่อนไข
    - บริษัทฯ ของสงวนสิทธิให้เฉพาะพนักงานในเครือบริษัท สปีด ที่ซื้อใช้เองเท่านั้นงานเลี้ยงประจำปี

        ทางบริษัทฯ จะมีงานเลี้ยงประจำปี เพื่อให้พนักงานได้พบปะสังสรรค์ ร่วมสนุก และเพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ของพนักงานทุกคนในองค์กรและบริษัทในเครือ
        
เงื่อนไข
    - บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดงานเลี้ยงประจำปี หรือรูปแบบของงานเลี้ยงประจำปีตามที่บริษัทเห็นสมควรเที่ยวต่างจังหวัดประจำปี

        ทางบริษัทฯ จะมีการจัดท่องเที่ยวต่างจังหวัดประจำปี โดยอาจมีกิจกรรมที่สร้างสรรค์ต่างๆ เพื่อให้พนักงานได้พักผ่อน และร่วมผ่อนคลายไปกับเพื่อนร่วมงาน 
        รวมถึงเพื่อเป็นการกระชับมิตรกับคนในองค์กร

เงื่อนไข
    - บริษัทฯ่ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดกิจกรรมเที่ยวต่างจังหวัดประจำปี ขึ้นอยู่กับผลประกอบการประจำปีของบริษัทฯ และผลของพนักงานของขวัญพิเศษในวันแต่งงาน

        สวัสดิการของขวัญสุดพิเศษ เพื่อแสดงความยินดีในวันมงคลสมรสให้กับพนักงานทุกท่าน 

เงื่อนไข
    - พนักงานต้องแจ้งฝ่ายบุคคลล่วงหน้าก่อน 14 วัน
    - บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ของมูลค่าของขวัญตามสมควรเงิน/ของขวัญรับขวัญบุตร

        เพื่อเป็นการแสดงความยินดีกับพนักงานสปีดในการคลอดบุตร ทางบริษัทฯ จึงมีความยินดีที่จะมอบของขวัญเพื่อรับขวัญบุตรของพนักงานทุกท่าน ไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อหรือคุณแม่

เงื่อนไข
    - แจ้งทางแผนกบุคคลให้ทราบ หลังจากคลอดภายใน 180 วัน
    - บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ของมูลค่าตามสมควรเงินช่วยเหลือในโอกาสสูญเสีย

        เป็นสวัสดิการช่วยเหลือจากบริษัทฯ จากการสูญเสีย บิดา มารดา สามี ภรรยา บุตร ธิดา เพื่อร่วมแสดงความเสียใจและเป็นกำลังใจให้กับพนักงาน

เงื่อนไข
    - แจ้งทางแผนกบุคคลให้ทราบ ภายใน 14 วัน
    - บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ของมูลค่าตามสมควรเบี้ยขยันในกรณีใช้วันลาพักร้อนไม่ครบ
       
      บริษัทฯ จะมีค่าตอบแทนพิเศษให้กับพนักงานที่ทุ่มเทให้กับการทำงาน โดยไม่ได้ใช้สิทธิวันลาพักร้อน หรือใช้สิทธิวันลาพักร้อนไม่ครบ ของในรอบปีนั้นๆ

เงื่อนไข
    - พนักงานจะได้รับเบี้ยขยันเท่ากับ จำนวนวันที่เหลือคูณค่าแรงเฉลี่ยต่อวันทำงานปกติค่าคอมมิชั่น (บางตำแหน่ง)

        บริษัทฯ มีสวัสดิการในการให้ค่าคอมมิชั่นแก่พนักงานในบางตำแหน่งสวัสดิการค่าประกันสังคม

        พนักงานทุกคนจะได้รับสวัสดิการค่าประกันสังคม ตามมาตรา 33 หลังจากผ่านการทดลองงาน โดยทางบริษัทฯ จะออกให้ครึ่งหนึ่งสวัสดิการความคุ้มครอง  และประกันชีวิต

        ทางบริษัทมีความห่วงใยพนักงานทุกคน จึงยินดีที่จะมอบสวัสดิการความคุ้มครอง และประกันชีวิต ให้กับพนักงานประจำทุกตำแหน่ง นับตั้งแต่วันแรกที่เข้าทำงาน

เงื่อนไข
    - (คลิก เพื่อดูรายละเอียดความคุ้มครอง)
    - เงื่อนไขความคุ้มครอง เป็นไปตามที่บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชนกำหนด)
    - ในกรณีเสียชีวิต ผู้สืบสันดาน บิดา มารดา จะได้รับผลประโยชน์ตามลำดับขั้น
    - ในกรณีประสบอุบัติเหตุ พนักงานต้องกรอกแบบฟอร์มค่าสินไหมทดแทน กับแผนกบุคคลค่าเดินทาง

        บริษัทฯ จะออกค่าเดินทางให้กับพนักงานที่จำเป็นต้องเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ในที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นพาหนะส่วนตัวหรือสาธารณะ

เงื่อนไข
    - เบิกตามจริง หรือเบิกตามอัตตราที่บริษัทกำหนด
    - รถยนต์ 5/km
    - รถจักรยานยนต์ 3/km (base on Google Map)วันหยุดประจำปี 13 วัน

        รายละเอียดวันหยุด คลิก

เงื่อนไข
    - สำหรับบางตำแหน่งที่ไม่สามารถหยุดประจำปีได้ บริษัทฯ จะมีเงินพิเศษชดเชยให้ โดยคิดจากค่าแรงเฉลี่ยต่อวัน
      เช่น พนักงานเงินเดือน 15,000 บาท และมาทำงานในเดือนที่มีวันหยุดประจำปี 1 วัน เดือนนั้นจะได้เงินรวมทั้งสิ้น 15,000 + 15,000/30 = 15,500 บาท
    - หรือพนักงานสามารถเปลี่ยนแปลงวันหยุดได้ตามหัวหน้างานเห็นสมควร (โดยจะไม่ได้รับเงินพิเศษ)


   
โบนัสประจำปี

        บริษัทฯ มีความยินดีที่จะมอบโบนัสประจำปีให้กับพนักงานทุกตำแหน่ง อันเนื่องมาจากผลประกอบการ และกำไรบริษัท เพื่อแสดงถึงความเป็นเจ้าของร่วมกันในองค์กร

เงื่อนไข
    - เงื่อนไขในการมอบสวัสดิการณ์โบนัส ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ และกำไรของแต่ละบริษัทในเครือ
    - เงื่อนไขขึ้นอยู่กับนโยบายบริษัทในปีนั้นๆ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ


         บริษัทฯ ส่งเสริมการออมให้กับพนักงานมีเงินก้อนไว้ใช้ยามเกษียณ /ออกจากงาน เป็นหลักประกันว่าจะมีเงินก้อนไว้ใช้สอยเสมือนได้รับค่าจ้าง/ผลตอบแทนเพิ่มขึ้น
          จากเงินสมทบที่นายจ้างจ่ายให้

เงื่อนไข
    -  (คลิก เพื่อดูรายละเอียด)