โครงการFREE 100%

พนักงานสามารถขออนุมัติงบเพื่อซื้อหนังสือ เพื่อการเรียนรู้ได้ 100%
*ทรัพย์สินที่ซื้อมา ถือเป็นของบริษัท และวางไว้ส่วนกลางเมื่ออ่านเสร็จแล้ว เพื่อจะได้แบ่งปันให้คนต่อไป


Training schedule- Commission as team incentive for team resource